NYiFY

Категорија: Енергетски кабли
Посети: 2533

NYiFY Плоснат кабел со изолација и плашт од PVC  маса 230/380 V

 

Ознака: Стандард:
NYiFY   DIN VDE 0250-201
PP/R   MKS  N.C3.220

 

Употреба:

Овие кабли се употребуваат во суви простории за постојана инсталација. Се инсталираат во ѕидови, на табли, или се вградуваат во малтер.

 

Конструкција:

1 - Проводник : Полн бакар, класа 1 

2 - Изолација : PVC соединение

3 - Плашт: PVC соединение

 

Технички податоци:

Број на проводници, номинален напречен пресек
mm²
Максимален отпор на проводник на 20⁰C Надворешен дијаметар (приближно) Нето тежина (приближно) Отпорност на изолацијата на 70⁰C Пакување - калем
Број x mm² Ω/km mm kg/km MΩ·km m
2x1.5 12,1 3.9x11.3 66 0.010 100
2x2.5 7,41 5.0x13.0 94 0.009 100
2x4 4,61 5.4x14.6 132 0.008 100
3x1.5 12,1 4.1x18.6 101 0.010 100
3x2.5 7,41 5.2x22.5 154 0.009 100
3x4 4,61 5.7x23.9 208 0.008 100

 

Номинален напон  230/380 V
Напон на тестирање 2000 V
Работна температура -40⁰C  +70⁰C
Минимален радиус на свиткување
 6x дијаметар на кабелот
Боја на плашт Бела, црна