NAYY

Категорија: Енергетски кабли
Посети: 3739

NAYY

Енергетски кабли со номинален напон од 0.6/kV

 

Ознака: Стандард:
NAYY HD 603 S1 3G-2, IEC 60502, DIN VDE 0276-603                 
PP00-AY                             MKS  N.C3.220

 

 

Употреба

Овој кабел се употребува за трајна инсталација на отворено, во земја, во вода, кабелски канали, за електрични централи, каде не се очекуваат механички оштетувања.

 

Состав на кабел

1 - Проводник: појажени алуминиумски жици (кружен и секторски облик), со или без сигнално/контролен бакарен проводник.

 2 - Изолација: PVC соединениеDIV 4 споредHD 603-1.

 3 - Полнило: Epdm гумаили полиестер трака.

 4 - Плашт: PVC соединениеDMV 5 споредHD 603-1.

 

Технички податоци:

Број на жили, номинален напречен пресек mm² Облик на проводник Максимален електричен отпор на проводник 20⁰C Надворешен дијаметар (приближно) Номинално струјно оптова-рување во земја Номинално струјно оптова-рување во воздух Вкупна нето тежина (приближно) Пакување – добош
Number x mm²   Ω/km mm A A kg/km m
1x16 RM 1.91 11.5 - - 145 1000 /N⁰9
1x25 RM 1.20 12.8 160 c 196 1000 /N⁰9
1x35 RM 0.868 13.7 193 135 250 1000 /N⁰10
1x50 RM 0.641 15 230 166 290 1000 /N⁰10
1x70 RM 0.443 17 283 210 393 1000 /N⁰10
1x95 RM 0.320 19 340 259 510 1000 /N⁰12
1x120 RM 0.253 20.2 389 302 601 1000 /N⁰13
1x150 RM 0.206 22.1 436 345 712 1000 /N⁰13
1x185 RM 0.164 25 496 401 884 1000 /N⁰14
1x240 RM 0.125 28 578 479 1100 1000 /N⁰15
1x300 RM 0.100 30.4 656 555 1440 1000 /N⁰16
1x400 RM 0.0778 34 756 653 1812 500 /N⁰14
4x16 RM 1.91 22 - - 698 500 /N⁰10
4x25 RM 1.20 25.6 102 82 950 500 /N⁰12
4x35 RM 0.868 29.8 123 100 840 500 /N⁰13
4x35 SM 0.868 28 123 100 790 500 /N⁰12
4x50 SM 0.641 31 144 119 1030 500 /N⁰13
4x70 SM 0.443 35.9 179 152 1470 500 /N⁰15
4x95 SM 0.320 39.2 215 186 1880 500 /N⁰15
4x120 SM 0.253 44 245 216 2292 500 /N⁰16
4x150 SM 0.206 47 275 246 2740 500 /N⁰18
4x185 SM 0.164 51 313 285 3300 500 /N⁰20
4x240 SM 0.125 56 364 338 4600 500 /N⁰20
4x16+1.5 RM+RE 1.91/12.1 22 - - 718 500 /N⁰10
4x25+1.5 RM+RE 1.20/12.1 25.6 102 82 970 500 /N⁰12
4x35+1.5 RM+RE 0.868/12.1 29.8 123 100 860 500 /N⁰13
4x35+1.5 SM+RE 0.868/12.1 28 123 100 810 500 /N⁰12
4x50+1.5 SM+RE 0.641/12.1 31 144 119 1050 500 /N⁰13
4x70+1.5 SM+RE 0.443/12.1 35.9 179 152 1490 500 /N⁰15
4x95+1.5 SM+RE 0.320/12.1 39.2 215 186 1900 500 /N⁰15
4x120+1.5 SM+RE 0.253/12.1 44 245 216 2312 500 /N⁰16
4x150+1.5 SM+RE 0.206/12.1 47 275 246 2760 500 /N⁰18
4x185+1.5 SM+RE 0.164/12.1 51 313 285 3320 500 /N⁰20
4x240+1.5 SM+RE 0.125/12.1 56 364 338 4620 500 /N⁰20

 

Номинален напон 0.6/1 kV
Напон на испитување                                4 kV 
Највисока работна температура +70⁰C
Температура на краток спој (5s)   160⁰C за напречен пресек≤300mm²
Температура на краток спој (5s)           140⁰C за напречен пресек≥300mm²
Минимален радиус на свиткување          12x дијаметар на кабел
Боја на плашт       Црна

 

RM – повеќежичен кружно појажен проводник
SM - повеќежичен секторски појажен проводник
RE - полн појажен проводник