NAY2Y

Категорија: Енергетски кабли
Посети: 3096

NAY2Y

Енергетски кабли со номинален напон од 0.6/1k V

 

 

Ознака: Стандард:
NAY2Y HD 603 S1 3G-2, IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603           
PP00-AY                             MKS  N.C3.220

 

 

Употреба

За трајна инсталација, во електро-централи, за надворешна употреба, за внатрешна инсталација, за подземја, во вода. Кабелот е отпорен на УВ зрачење.

 

Состав на кабел:

1 - Проводник: појажени алуминиумски жици (кружен и секторски облик), со или без сигнално/контролен бакарен проводник. 
2 - Изолација: PVC соединение DIV 4 според HD 603-1.
3 - Полнило: Epdm гума или полиестер трака
4 - Плашт: HDPE полиетилен  DMP 2 според  HD 603-1.
 
Технички податоци:
Број на жили, номинален напречен пресек mm² Облик на проводник Максимален електричен отпор на проводник 20⁰C Надворешен дијаметар (приближно) Номинално струјно оптова-рување во земја Номинално струјно оптова-рување во воздух Вкупна нето тежина (приближно) Пакување – добош
Number x mm²   Ω/km mm A A kg/km m
1x16 RM 1.91 11.5 - - 132 1000 /N⁰9
1x25 RM 1.20 12.8 160 110 162 1000 /N⁰9
1x35 RM 0.868 13.7 193 135 211 1000 /N⁰10
1x50 RM 0.641 15 230 166 255 1000 /N⁰10
1x70 RM 0.443 16.8 283 210 343 1000 /N⁰10
1x95 RM 0.320 18.8 340 259 468 1000 /N⁰12
1x120 RM 0.253 20.0 389 302 537 1000 /N⁰13
1x150 RM 0.206 21.9 436 345 638 1000 /N⁰13
1x185 RM 0.164 24.8 496 401 780 1000 /N⁰14
1x240 RM 0.125 27.8 578 479 989 1000 /N⁰15
1x300 RM 0.100 30.2 656 555 1233 1000 /N⁰16
1x400 RM 0.0778 33.8 756 653 1534 500 /N⁰14
4x16 RM 1.91 22 - - 602 500 /N⁰10
4x25 RM 1.20 25.6 102 82 704 500 /N⁰12
4x35 RM 0.868 29.8 123 100 832 500 /N⁰13
4x35 SM 0.868 28 123 100 797 500 /N⁰12
4x50 SM 0.641 31 144 119 1004 500 /N⁰13
4x70 SM 0.443 35.7 179 152 1415 500 /N⁰15
4x95 SM 0.320 39.0 215 186 1855 500 /N⁰15
4x120 SM 0.253 43.8 245 216 2145 500 /N⁰16
4x150 SM 0.206 46.8 275 246 2711 500 /N⁰18
4x185 SM 0.164 50.8 313 285 3287 500 /N⁰20
4x240 SM 0.125 55.8 364 338 4158 500 /N⁰20
4x16+1.5 RM+RE 1.91/12.1 22 - - 617 500 /N⁰10
4x25+1.5 RM+RE 1.20/12.1 25.6 102 82 719 500 /N⁰12
4x35+1.5 RM+RE 0.868/12.1 29.8 123 100 847 500 /N⁰13
4x35+1.5 SM+RE 0.868/12.1 28 123 100 812 500 /N⁰12
4x50+1.5 SM+RE 0.641/12.1 31 144 119 1019 500 /N⁰13
4x70+1.5 SM+RE 0.443/12.1 35.7 179 152 1430 500 /N⁰15
4x95+1.5 SM+RE 0.320/12.1 39.0 215 186 1875 500 /N⁰15
4x120+1.5 SM+RE 0.253/12.1 43.8 245 216 2165 500 /N⁰16
4x150+1.5 SM+RE 0.206/12.1 46.8 275 246 2731 500 /N⁰18
4x185+1.5 SM+RE 0.164/12.1 50.8 313 285 3307 500 /N⁰20
4x240+1.5 SM+RE 0.125/12.1 55.8 364 338 4178 500 /N⁰20

 

Номинален напон 0.6/1 kV
Напон на испитување                                4 kV 
Највисока работна температура +70⁰C
Температура на краток спој (5s)   160⁰C за напречен пресек≤300mm²
Температура на краток спој (5s)           140⁰C за напречен пресек≥300mm²
Минимален радиус на свиткување          12x дијаметар на кабел
Боја на плашт       Црна

 

RM – повеќежичен кружно појажен проводник

SM - повеќежичен секторски појажен проводник

RE – полн кружен проводник