NA2X2Y

Категорија: Енергетски кабли
Посети: 2717

 

NA2X2Y

Енергетски кабли со номинален напон од 0.6/1k V

 

 

Ознака: Стандард:
NA2X2Y

HD 603 S1 5G-2, IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603

XE00-A   MKS  N.C3.230

 

 

Употреба:

За пренос на електрична енергија во индустриски погони, за електрични централи, за поставување во земја,  во вода, во бетон, каде не се очекуваат механички оштетувања.

 

Состав на кабел:

1 - Проводник: појажени алуминиумски жици(кружен и секторски облик), со или без сигнално/контролен бакарен проводник

2 - Изолација: XLPEполиетилен DIX 3 според HD 603-1.

3 - Полнило: Epdm гумаили полиестер трака

4 - Плашт: HDPEполиетилен DMP 2 според HD 603-1.

 

Технички податоци:

Број на жили, номинален напречен пресек mm² Облик на проводник Максимален електричен отпор на проводник на 20⁰C Надворешен дијаметар (приближно) Номинално струјно оптова-рување во земја Номинално струјно оптова-рување во воздух Вкупна нето тежина (приближно) Пакување – добош
Number x mm²   Ω/km mm A A kg/km m
1x16 RM 1.91 11.5 - - 145 1000 /N⁰9
1x25 RM 1.20 12.8 177 136 196 1000 /N⁰9
1x35 RM 0.868 13.7 212 166 250 1000 /N⁰10
1x50 RM 0.641 15 252 205 290 1000 /N⁰10
1x70 RM 0.443 17 310 260 393 1000 /N⁰10
1x95 RM 0.320 19 372 321 510 1000 /N⁰12
1x120 RM 0.253 20.2 425 376 601 1000 /N⁰13
1x150 RM 0.206 22.1 476 431 712 1000 /N⁰13
1x185 RM 0.164 25 541 501 884 1000 /N⁰14
1x240 RM 0.125 28 631 600 1100 1000 /N⁰15
1x300 RM 0.100 30.4 716 696 1440 1000 /N⁰16
1x400 RM 0.0778 34 825 821 1812 500 /N⁰14
4x16 RM 1.91 22 - - 698 500 /N⁰10
4x25 RM 1.20 25.6 112 102 950 500 /N⁰12
4x35 RM 0.868 29.8 135 126 840 500 /N⁰13
4x35 SM 0.868 28 135 126 790 500 /N⁰12
4x50 SM 0.641 31 158 149 1030 500 /N⁰13
4x70 SM 0.443 35.9 196 191 1470 500 /N⁰15
4x95 SM 0.320 39.2 234 234 1880 500 /N⁰15
4x120 SM 0.253 44 268 273 2292 500 /N⁰16
4x150 SM 0.206 47 300 311 2740 500 /N⁰18
4x185 SM 0.164 51 342 360 3300 500 /N⁰20
4x240 SM 0.125 56 398 427 4600 500 /N⁰20
4x16+1.5 RM+RE 1.91/12.1 22 - - 718 500 /N⁰10
4x25+1.5 RM+RE 1.20/12.1 25.6 112 102 970 500 /N⁰12
4x35+1.5 RM+RE 0.868/12.1 29.8 135 126 860 500 /N⁰13
4x35+1.5 SM+RE 0.868/12.1 28 135 126 810 500 /N⁰12
4x50+1.5 SM+RE 0.641/12.1 31 158 149 1050 500 /N⁰13
4x70+1.5 SM+RE 0.443/12.1 35.9 196 191 1490 500 /N⁰15
4x95+1.5 SM+RE 0.320/12.1 39.2 234 234 1900 500 /N⁰15
4x120+1.5 SM+RE 0.253/12.1 44 268 273 2312 500 /N⁰16
4x150+1.5 SM+RE 0.206/12.1 47 300 311 2760 500 /N⁰18
4x185+1.5 SM+RE 0.164/12.1 51 342 360 3320 500 /N⁰20
4x240+1.5 SM+RE 0.125/12.1 56 398 427 4620 500 /N⁰20

 

Номинален напон 0.6/1 kV
Напон на испитување 4 kV
Највисока работна температура 90⁰C
Температура на краток спој (5s) 250⁰C
Минимум радиус на свиткување 15x дијаметар на кабел
Боја на плашт Црна

 

RM – повеќежичен кружно појажен проводник

SM - повеќежичен секторски појажен проводник

RE – полн кружен проводник