NA2XY

Категорија: Енергетски кабли
Посети: 2676

 

NA2XY

Енергетски кабли со номинален напон 0.6/1k V

 

 

Ознака: Стандард:
NA2XY  HD 603 S1 5G-2, IEC 60502-1, DIN VDE 0276-603
XP00-A      MKS  N.C3.230

 

 

Употреба

За пренос на електрична енергија во индустриски погони, за електрични централи, за поставување во земја,  во вода, во бетон, каде не се очекуваат механички оштетувања.

 

Состав на кабел:

1 - Проводник: појажени алуминиумски жици(кружен и секторски облик), со или без сигнално/контролен бакарен проводник

2 - Изолација: XLPE полиетилен DIX 3 според HD 603-1.

3 - Полнило: Epdm гума или полиестер трака.

4 - Плашт: PVC соединениеDMV 6 споредHD 603-1.

 

Technical data:

Број на жили, номинален напречен пресек mm² Облик на проводник Максимален електричен отпор на проводник на 20⁰C Надворешен дијаметар (приближно) Номинално струјно оптова-рување во земја Номинално струјно оптова-рување во воздух Вкупна нето тежина (приближно) Пакување – добош
Number x mm²   Ω/km mm A A kg/km m
1x16 RM 1.91 11.5 - - 145 1000 /N⁰9
1x25 RM 1.20 12.8 177 136 196 1000 /N⁰9
1x35 RM 0.868 13.7 212 166 250 1000 /N⁰10
1x50 RM 0.641 15 252 205 290 1000 /N⁰10
1x70 RM 0.443 17 310 260 393 1000 /N⁰10
1x95 RM 0.320 19 372 321 510 1000 /N⁰12
1x120 RM 0.253 20.2 425 376 601 1000 /N⁰13
1x150 RM 0.206 22.1 476 431 712 1000 /N⁰13
1x185 RM 0.164 25 541 501 884 1000 /N⁰14
1x240 RM 0.125 28 631 600 1100 1000 /N⁰15
1x300 RM 0.100 30.4 716 696 1440 1000 /N⁰16
1x400 RM 0.0778 34 825 821 1812 500 /N⁰14
4x16 RM 1.91 21 - - 638 500 /N⁰10
4x25 RM 1.20 26 112 102 923 500 /N⁰12
4x35 RM 0.868 28 135 126 745 500 /N⁰13
4x35 SM 0.868 26 135 126 710 500 /N⁰12
4x50 SM 0.641 29 158 149 903 500 /N⁰13
4x70 SM 0.443 33 196 191 1207 500 /N⁰15
4x95 SM 0.320 38 234 234 1587 500 /N⁰15
4x120 SM 0.253 42 268 273 1938 500 /N⁰16
4x150 SM 0.206 46 300 311 2354 500 /N⁰18
4x185 SM 0.164 51 342 360 2998 500 /N⁰20
4x240 SM 0.125 56 398 427 3745 500 /N⁰20
4x16+1.5 RM+RE 1.91/12.1 22 - - 650 500 /N⁰10
4x25+1.5 RM+RE 1.20/12.1 21 112 102 940 500 /N⁰12
4x35+1.5 RM+RE 0.868/12.1 26 135 126 760 500 /N⁰13
4x35+1.5 SM+RE 0.868/12.1 28 135 126 732 500 /N⁰12
4x50+1.5 SM+RE 0.641/12.1 26 158 149 920 500 /N⁰13
4x70+1.5 SM+RE 0.443/12.1 29 196 191 1220 500 /N⁰15
4x95+1.5 SM+RE 0.320/12.1 33 234 234 1603 500 /N⁰15
4x120+1.5 SM+RE 0.253/12.1 38 268 273 1954 500 /N⁰16
4x150+1.5 SM+RE 0.206/12.1 42 300 311 2371 500 /N⁰18
4x185+1.5 SM+RE 0.164/12.1 46 342 360 3014 500 /N⁰20
4x240+1.5 SM+RE 0.125/12.1 51 398 427 3763 500 /N⁰20

 

Номинален напон  0.6/1 kV
Напон на испитување 4 kV 
Највисока работна температура +90⁰C
Температура на краток спој(5s) 250⁰C
Минимум радиус на свиткување         15x дијаметри на кабел
Боја на плашт       Црна

 

RM – повеќежичен кружно појажен проводник

SM - повеќежичен секторски појажен проводник

RE – полн кружен проводник